Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

zniknąć. nie istnieć.
— tak jak nie istnieję dla...
Reposted fromoutcat outcat viaalliwantisyou alliwantisyou
8071 50a9
Ale co jeśli znów sie pomyle? 
niewiele w sobie siebie mam
Reposted frompastelina pastelina viaalliwantisyou alliwantisyou
Brakuje mi szczerych rozmów z osobami którym ufam.
— Chociaż powinienem napisać, że brakuje mi pierwszych rozmów z tobą.
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaalliwantisyou alliwantisyou
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaalliwantisyou alliwantisyou
Obiecałaś , że mnie nie zostawisz….
Obiecałaś kurwa.
— (via tereferrre)
Wróć gdy może kiedyś sobie o mnie przypomnisz, okej?
— (via lonelines-ss)
A jak jest do dupy, to gdzie się składa  reklamację?
— ...
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromtwice twice viaftmo ftmo
siadając na najobrzydliwszym fotelu w tramwaju.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaftmo ftmo
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viajointskurwysyn jointskurwysyn

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl