Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
5611 4f04 500
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viaalliwantisyou alliwantisyou
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaalliwantisyou alliwantisyou
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viaalliwantisyou alliwantisyou
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
Alkohol usuwa stres, bieliznę i masę różnych zmartwień.
— internet
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
9156 fcde
7015 4062 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBrzozi Brzozi

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców , nie nauczycieli - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl